Kontaktní spojení kancelář:

Telefon / fax 518 359 340

Jiří Kubát mobilní telefon: 608 345 451 email: jirka@kubatvodotopo.cz
Josef Hlávka mobilní telefon: 608 345 456 email: josef@kubatvodotopo.cz
Pavel Boček mobilní telefon: 608 345 453 email: info@kubatvodotopo.cz
Ludmila Kubátová mobilni telefon: 608 345 454 email: lidka@kubatvodotopo.cz