ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROHATEC
Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, (stará škola). Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, nové rozvody vody, kanalizace, sanitární keramika, vodovodní baterie, ústřední vytápění a plynovodní instalace v nové přístavbě budovy školy. (nová škola).

VYSOKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ MZLU BRNO
Kompletní rekonstrukce rozvodů chemické kanalizace Geberit, kanalizace odpadní, rozvodů vody, sanitární keramiky a vodovodních baterií.

TEXTILNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRNO JUNDROV
Pro sluchově postižené. Kompletní rekonstrukce ústředního vytápění, kotelny a plynovodní instalace včetně přípojky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBŇANY
Oprava a částečná rekonstrukce ústředního vytápění.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEŽOV
Rekonstrukce kotelen a ústředního vytápění, rozvodů teplé vody, kanalizace, plynovodní přípojky a venkovních rozvodů plynu v budovách staré a nové školy. UMĚLECKÁ ŠKOLA HODONÍN Kompletní rekonstrukce ústředního vytápění, kotelny a plynovodní instalace včetně přípojky.

TEZA HODONÍN
Areál krytý plavecký bazén Hodonín. Rekonstrukce strojovny a rozvodů bazénové vody včetně napojení na těleso bazénu a filtrační zařízení, částečná rekonstrukce ústředního vytápění. Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky, vodovodních tlakových sprch a baterií. Oprava a rozdělení ohřevu bazénové vody velký a dětský bazén.

TESPRA HODONÍN
Středisko odpadů - sběrný dvůr Hodonín. Montáž požárního rozvodu vody včetně podzemních požárních hydrantů.

MĚSTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA HODONÍN
Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií ve dvanácti bytech bytového domu Úprkova 5, Hodonín. Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií na hotelu Krystal Hodonín včetně ostatních oprav prováděných průběžně Výměna radiátorových ventilů a rekonstrukce strojoven v objektech města – bytové domy ul.slunečná, mateřské školky, školy, budovy MěÚ… Rekonstrukce plynové kotelny a úprava topných těles MŠ Bažantnice.

OBEC ROHATEC
Nová budova obecního úřadu v Rohatci. Montáž nového ústředního vytápění a kotelen, rozvodů vody, kanalizace a sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovních rozvodů kanalizace, vody a plynu. Areál hřiště TJ BANÍK Rohatec. Montáž nového ústředního vytápění a kotelny, rozvodů vody, kanalizace a sanitární keramiky a vodovodních baterií. Bytové domy obce Rohatec. Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelen, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií. Kulturní dům Rohatec Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, sanitární keramiky, plynu a ústředního vytápění vč.nové kotelny. MŠ Rohatec Rekonstrukce kotelny a MaR, výměna radiátorových ventilů, oddělení vytápění bytu správce.

OBEC ŠARDICE
Mateřská školka Šardice. Rekonstrukce plynové kotelny a ústředního vytápění včetně plynovodní instalace, dodávka a montáž nové zdravotechnické instalace při přestavbě suterénu na 5 B.J. Základní škola Šardice Dodávka a montáž nové plynové kotelny a MaR v suterénu školy včetně přípojky plynu a nové regulační stanice plynu. Kompletní rekonstrukce kuchyně a výdeje jídel. Rezidence – památková budova Šardice Dodávka a montáž rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, odvodnění základů budovy.

MĚSTO DUBŃANY
Bytové domy 1007, 1097, Nádražní 66-67, MŠ II, DPS a zdravotní středisko. Rekonstrukce kotelen a MaR, výměna radiátorových ventilů za ventily termostatické včetně termostatických hlavic. U bytů 1097 kompletní rekonstrukce ZTI a požárního rozvodu vody a hydrantů. Polyfunkční dům Dubňany. Montáž nového ústředního vytápění a kotelen, rozvodů vody, kanalizace a sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovních rozvodů kanalizace, vody a plynu. Nová sportovní hala ŽELVA Montáž venkovních přípojek a rozvodů vody, kanalizace a plynu, včetně měření a regulace plynu. Montáž nového ústředního vytápění, kotelny a MaR, VZT klimatizace, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, venkovních rozvodů vody.

MĚSTO STRÁŽNICE
Čtyřicet osm bytový dům na ulici Kovářská. Rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění, ohřevu a rozvodů teplé vody, rozvodů plynu a plynovodní přípojky.

D.A.V. a.s.
Velkosklad cukrovinek v Rohatci kolonii. Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelen, rozvodů vody, kanalizace a sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovních rozvodů plynu v areálu firmy ve stávajících budovách. Montáž nového ústředního vytápění a kotelen, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovních rozvodů plynu v nové nástavbě sociálního zařízení. Montáž nového vytápění teplovzdušnými jednotkami ROBUR, stávající provozní hala. RGV a.s. Středisko Hodonín. Kompletní montáž ústředního vytápění, kotelny a plynovodní přípojky včetně rozvodů plynu v areálu.

VISTA car s.r.o
Autosalon Hodonín – prodej a servis vozů ŠKODA. Montáž nového ústředního vytápění a kotelen, klimatizace, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovních rozvodů vody.

TOP CENTRUM car s.r.o
Autosalon Hodonín – prodej a servis vozů VW. Montáž venkovních přípojek a rozvodů vody, kanalizace a plynu, včetně předělání měření a regulace plynu. Montáž nového ústředního a podlahového vytápění a kotelen, klimatizace, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, venkovních rozvodů vody. Bazar Plus, Hodonín – prodej jetých vozů. Montáž venkovních přípojek a rozvodů vody, kanalizace včetně čističky odpadních vod. Montáž vnitřní klimatizace, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií. Autosalon Kyjov – prodej a servis vozů Audi. Montáž venkovních přípojek a rozvodů vody, kanalizace včetně čističky odpadních vod. Montáž vnitřní klimatizace, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií.

SPP BOHEMIA PRAHA
Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice Montáž nového ústředního vytápění a kotelen, rozvodů vody, kanalizace, předehřev plynu a čerpací stanice požární vody.

MND STAVOTRANS a.s.
Decentralizace ústředního vytápění areálu MND Lužice. Rekonstrukce kotelen a ústředního vytápění, rozvodů teplé vody a kanalizace v budovách a halách, plynovodní přípojky a venkovních rozvodů plynu. Vestavba haly HARD Montáž nového ústředního vytápění, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovní rozvody kanalizace, vody a plynu. Podzemní zásobník plynu Uhřice I a II etapa. Montáž kotelny, nového ústředního vytápění – tepelných venkovních rozvodů z trubek ABB s izolací, klimatizace datové rozvodny, rozvodů teplé a studené vody z trubek ABB s izolací, předehřev plynu, dešťové venkovní kanalizace, požární venkovní vodovod včetně nadzemních hydrantů a čerpací stanice požární a užitkové vody, ohřev nádrží na ropu a plyn. Decentralizace vytápění areálu MND Boříčko – Lužice. Dodávka a montáž kotelen a ústředního vytápění, rozvodů vody a kanalizace v budovách a halách, plynovodní přípojky a venkovní rozvody plynu. Nové sídlo MND a.s. ul. Úprkova Hodonín Dodávka a montáž ústředního vytápění včetně kotelny, rozvodů vody, kanalizace a zař.předmětů, technologie venkovního jezírka, přípojek vody, kanalizace, plynu a regulační stanice plynu. Podzemní zásobník plynu Tvrdonice I a II etapa. Montáž nových kotelen a nové parní středotlaké kotelny, nového ústředního vytápění – tepelných venkovních rozvodů z trubek ABB s izolací, klimatizace datové rozvodny, rozvodů teplé a studené vody z trubek ABB s izolací, předehřev plynu, dešťové venkovní kanalizace, požární venkovní vodovod včetně nadzemních hydrantů a čerpací stanice požární a užitkové vody, ohřev nádrží na ropu a plyn. Podzemní zásobník plynu PZP Láb, Plavecký Čtvrtok, SK. Montáž nové parní středotlaké kotelny 12000kw, nového ústředního vytápění – tepelných venkovních rozvodů a izolací, rozvodů teplé a studené vody, předehřev plynu a vysokotlakých plynových 60 sekcí, propojení vytápění do objektů v areálu PZP Láb.

MND SERVISNÍ a.s.
Decentralizace ústředního vytápění areálu MND Poštorná. Rekonstrukce kotelen a ústředního vytápění v budovách a halách, plynovodní přípojky a venkovních rozvodů plynu. Decentralizace ústředního vytápění areálu dopravy MND Lužice. Montáž nového ústředního vytápění a kotelen, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovní rozvody kanalizace a plynu.

VCES a.s., Odštěpný závod Olomouc
Základní škola Mutěnice – přístavba školy a dílen. Montáž venkovních přípojek a rozvodů vody, kanalizace a plynu, včetně měření a regulace plynu. Montáž nového ústředního vytápění, kotelen a MaR, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, venkovních rozvodů vody. Základní škola Zašová – přístavba tělocvičny a školy. Dodávka a montáž teplovzdušného vytápění stávající a nové tělocvičny agregáty ROBUR, ústředního vytápění příslušných prostor tělocvičny a přístavby školy včetně napojení na stávající kotelnu přes novou strojovnu s MaR, plynovodní instalace a plynové ohřívače TUV. Hala svitků – Valašské Meziříčí Dodávka a montáž plynovodní instalace včetně plynových sálavých jednotek HELIOS.

Voding Hranice – Ing. Pavel Adler
Rodinný dům v Hranicích. Dodávka montáž nového ústředního a podlahového vytápění včetně kotelen, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovní rozvody kanalizace a plynu. Sídlo firmy Voding Hranice. Opravy a částečná rekonstrukce zdravotechnické instalace. Zámecká pivnice a hotel v Hranicích. Dodávka montáž nového ústředního a podlahového vytápění včetně kotelen, plynovodní přípojky a venkovní rozvody plynu.

Groz-Beckert Czech s.r.o.,Lužice
Dodávky a montáže zdravotechnických instalací, ústředního vytápění, rozvodů chladící vody z nerez trubek, požární vody, stlačeného vzduchu, rozvodů technických plynů, rozvodů technických kapalin, strojovny chlazení, připojení strojů na technologické rozvody, výměníkové stanice ve stávajících a nových budovách závodu.

ORFUS spol. s r.o., Dubňany
Dodávky a montáže zdravotechnických instalací, ústředního vytápění, rozvodů z.plynu, vytápění jednotkami ROBUR, požární vody, rozvodů technických plynů, rozvodů technických kapalin, strojovny chlazení, výměníkové stanice ve stávajících a nových budovách závodu.

H.L.C. spol. s r.o.
Montované dřevostavby v České republice a Spolkové republice německo. Montáže nového ústředního a podlahového vytápění včetně kotelen, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovní rozvody kanalizace a plynu. Montované dřevostavby, 250 domů, Lokalita Za Mlýnem, Lady I a Lady II, Květnice u Prahy. Montáže nového ústředního a podlahového vytápění včetně kotelen, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, kompletní zasíťování IS celé lokality - plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, přípojky kanalizace a venkovní rozvody kanalizace splaškové a dešťové, rozvod vody a plynu.

RODINNÉ DOMY A BYTY
Ostatní stavby a montované dřevostavby v České republice a Spolkové republice německo. Montáže nového ústředního a podlahového vytápění včetně kotelen, rozvodů vody, kanalizace, sanitární keramiky a vodovodních baterií, plynovodní přípojky a venkovní rozvody kanalizace a plynu.